Menu

We do not negotiate

khr-donotnegotiate2

Det er sjældent at vi i Danmark opnår bred enighed. Men overalt tager meningsdannerne nu klar afstand fra ... folk der sultestrejker?

»Jeg må tage afstand fra, at man benytter sultestrejke som pressionsmiddel og som et forsøg på at komme i dialog med myndigheder,«

Justitsminister Morten Bødskov (Socialdemokratiet), TV2 24 maj

»Jeg synes, at man skal lade være med at sultestrejke, og jeg tror ikke, at det er den rigtige måde at gøre tingene på. Man kan ikke presse sig til en opholdstilladelse ved at sultestrejke. Det signal har vi sendt meget klart.«

Jacob Bjerregaard, integrationsordfører (socialdemokratiet)

»Det må aldrig blive sådan, at man ved brug af politiske protester kan omstøde beslutninger om afvisning af asyl«

Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti)

Zenia Stampe (Radikale) betegner det at sultestrejke som 'pression'.

Johanne Schmidt-Nielsen (EL) krævede at sultestrejken blev stoppet for at hun overhovedet ville gå i dialog med de strejkende: 'Hvis jeg på nogen måde kan medvirke til, at de kan stoppe deres sultestrejke, vil jeg så gerne det.'

Filosoffen Arno Victor Nielsen kalder i Kristeligt Dagblad det at sultestrejke for 'ukristent'.

Røde Kors siger om sultestrejke at »i Danmark er det ikke en metode, som man normalt hverken benytter sig af eller opnår resultater med.«

Det mest velargumenterede angreb på de sultestrejkende kommer grotest nok fra ... Amnesty International:

»Al-Khawaja er idømt livsvarigt fængsel for at ønske demokrati. Han har ikke fået noget, der ligner en retfærdig rettergang. Han har ikke adgang til computer eller telefon. Styret har taget hans øjne og mund fra ham, og derfor har han ikke haft andre muligheder tilbage for at blive hørt (...) Situationen er en anden med de afviste asylsøgere. De kan gå til pressen og til udlændingemyndighederne for at tale deres sag. Så jeg tror, at danskernes nej til sultestrejke afspejler asylsøgernes forsøg på følelsesmæssig afpresning. Det er ikke noget, der virker i et demokratisk retssamfund som det danske.«

Claus Juul, juridisk konsulent i Amnesty International

Hans argumentation holder ikke vand. Sultestrejke er da præcis lige så meget »følelsesmæssigt afpresning« i Bahrain som det er det i Danmark. Desuden - uanset om man har ytringsfrihed eller ej, er det akurat lige så nemt/svært at sprede en protestskrivelse som det er at sprede budskabet om at al-Khawaja har indledt en sultestrejke.

Derudover er det løgn at sultestrejke per defination ikke virker i 'et demokratisk retssamfund som det danske'. Ved du hvorfor det er muligt at være militærnægter, vel og mærke uden at man bliver smidt i fængsel? Det skyldes Militærnægterloven af 1917:

»Værnepligtige for hvem militærtjeneste af enhver art strider mod deres samvittighed kan overføres til civilt statsarbejde af ikke militær karakter.«

Men hvordan blev denne lov tvunget igennem? Jo se, det skete takket være nogle hardcore militærnægtere, der ikke gik af vejen for at sultestrejke. Jeg har læst hvordan en af de sultestrejkende havde holdt sin hånd op mod en lyskilde. Han kunne se lyset skinne lige igennem håndfladen.

Så sultestrejke har været benyttet i Danmark, med ganske fint resultat. Det kunne være interessant at se på debatten dengang, og sammenligne det med debatten i dag.

Tænk hvis styret i Bahrain var fremkommet med tilsvarende kritik af Abdulhadi al-Khawaja's sultestrejke? Eller Kina i forbindelse med de tibitanske selvafbrændinger? Man ville som noget selvfølgeligt have kædet udtalelserne sammen med de pågældende regimers antihumanistiske, fascistoide sindelag.

Men der var faktisk tilsvarende røster i forbindelse med al-Khawaja's sultestrejke. Dog ikke fra Bahrain, men derimod fra Danmark:

»Jammen, Danmarks regering underlægger sig i øjeblikket trusler. Nemlig trusler om at en mand vil tage livet af sig selv og det gør at man handler fuldstændigt irrationelt, er næsten ved at falde over sine egne ben. Det er uanstændigt at vi skal trues på den måde. Manden har selv valgt og ville tage livet af sig selv. Det er ikke noget som den danske regering skal ligge under for.«

Søren Espersen, Dansk Folkeparti

... Hvilket er helt i tråd med befolkningsflertallets holdning. Ifølge en meningsmåling fra YouGov mener 70 % af befolkningen, at sultestrejke er en illegitim metode.

Jeg har svært ved at finde ord. Hele sagen er for ekstrem. Men jeg vil anbefale denne tekst, som jeg ville ønske jeg selv havde skrevet: Hykleri om kroppens protest

Valgløftet

Før folketingsvalget i 2011 blev asylansøgerne faktisk lovet mulighed for at komme ud af centrene af den nuværende regering. Løftet var meget konkret og ikke til at misforstå:

»Johanne Schmidt-Nielsen peger på, at det er lykkedes at få S og SF med på, at asylansøgere højest må sidde seks måneder i asylcentrene«

( kilde: arbejderen.dk )

»asylansøgere skal efter maksimalt seks måneder i asylcentrene have mulighed for at bo og arbejde i det danske samfund«

Özlem Sara Cekic (SF) lige op til valget ( kilde: kristeligt-dagblad.dk )

»Så jeg sender nogle spørgsmål til statsministeren for at få ham til at forholde sig til, om regeringen vil lukke de asyllejre eller ikke vil,«

Kamal Qureshi (SF) (Kilde: tv2.dk )

»Vi er ikke tilfredse før at asylansøgerne er ude af centrerne«

Johanne Schmidt-Nielsen ( kilde: enhedslisten.dk )

Brud på valgløftet

Det lyder jo fint - men hvordan kom det så til udtryk efter valget?

»Aftaleparterne konstaterer, at regeringen vil tilbyde asylansøgere bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene efter 6 måneder. Der nedsættes et hurtigt arbejdende embedsmandsudvalg, som hurtigst muligt og med henblik på politisk beslutningstagen inden sommeren 2012 skal komme med konkrete anbefalinger til udformningen af den konkrete model for tilbuddet om udflytning fra asylcentrene.«

Kilde: justitsministeriet.dk

Bemærk, at formuleringen 'mulighed for' er erstattet med 'bedre mulighed for'. Altså en svækkelse af løftet. Det giver bange anelser. Hvad blev det til?

Jo, asylansøgerne må da gerne arbejde og bo uden for centrene - på betingelse af at de 'samarbejder om hjemsendelsesforanstaltningerne'

Med andre ord: Asylansøgerne må gerne komme ud af centrene ... hvis de samtidigt også skrubber ud af vores land ...

Altså - først udnyttes asylansøgerne i valgkampen til at fremstille partierne som humanistiske ... derpå bliver der tørret røv i de indgåede valgløfter ... og når asylansøgerne har den frækhed at sultestrejke, bliver de fremstillet som terrorister som man jo ikke forhandler med.

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?