Menu

Sørine Gotfredsen i rollen som vikar for Breivik

alt

Nu når den norske terrorist Anders Behring Breivik ikke længere selv kan sprede sit budskab, er det heldigt at præsten og debattøren Sørine Gotfredsen kan vikariere for ham.

 

Lad os lige kigge lidt på hvad det er for en Breivik, Sørine Gotfredsen synes vi alle skal bruge rigtigt.

Efter at have læst i hans manifest kan jeg koge nogen af hans tanker ned til noget i den her stil:

Stærkt inspireret af forfatteren Bat Ye'ors konspiratoriske bøger om en liberalsocialistisk sammensværgelse og muslimsk invasion af Europa, mener Breivik at mørket er ved at sænke sig over Europa og mørket er de liberale og socialistiske  kræfter, der ønsker at ødelægge det Europa vi kender og erstatte det med et nyt i deres eget verdensbilled.

I Breiviks tankeunivers er muslimer i Europa, ikke helt almindelige mennesker, men de liberale og socialistiske kræfters invasionsstyrker, der er importeret til Europa for at  at skabe kaos og etniske konflikter. Desuden er liberale slet ikke liberale og socialisterne slet  ikke socialister - hvis man læser Breiviks Manifest -men kulturmarxister.

Ifølge Breivik er kulturmarxisternes plan at sætte Europas oprindelige kristne befolkninger op mod deres invasionsstyrker- muslimerne, derefter vil de for at skabe ro og stoppe krigen mellem den oprindelige kristne befolkning og muslimerne, opløse alle europæiske nationalstater og indføre fælles EU-lovstramninger, der underkuer Europas oprindelige kristne befolkninger.

Muslimerne er bare nyttigeidioter, som kulturmarxisterne har indført på sigt for at få magten over de kristne stater og befolkninger. Derfor er det  først og fremmest kulturmarxisterne og ikke muslimerne, Breivik angiver som fjende Nr. 1.

Breiviks kulturmarxister arbejder efter en masterplan, der sigter efter at alt nationalidentitet skal opløses og erstattes af multikulturalismen - som i Breiviks tankeunivers er en ny totalitær liberal-kulturmarxisitsk ideologi, hvor de klassiske højrenationalistiske  dyder og værdier såsom kristenhed, en stærk og suveræn nationalstat forankret i en stærk homogen højrenationalistisk folkeidentittet, er blevet fordrevet til fordel for et venstreorienteret kulturliberalt humanistisk verdensmenneskesyn, hvor alle mennesker bevæger sig frit ind og ud mellem de tidligere og nu ophævede nationalstater  og hvor de universale menneskerettigheder, har erstattet de tidligere nationalstaters egen lovgivning.

I sådan et kulturmarxistisk verdensbilled, mener Breivik at han forsvinder som indidvid og mister retten til at kræve særrettigheder, der baserer sig på hans egen helt særlige og unikke etnicitet og nationalitet.

For Breivik er den højrenationale stats identitet, tæt forbundet med hans personlige identitet  og derfor hvis ikke han og andre bekæmper mørkets kræfter -multikulturalismen  der nedbryder nationalstaten, ender det med at hans egen person, bliver nedbrudt, opløst og forsvinder bid for bid.

Breiviks kamp for at beskytte nationalstaten mod kulturmarxismen, er derfor også en kamp for at bevare sin egen eksistens. Breivik vælger at dræbe, fordi han er bange for at blive udslettet- når nationalstaten falder. Samme paranoia var det der fik millioner til at følge terroristen og massemorderen Adolf Hitler.

Åbenbart går samme angst igen hos præsten Sørine Gotfredsen, der i en grotesk kronik "Lad os bruge Breivik rigtigt" forsøger at retfærdiggøre Breivik med at det hele jo bare er de venstreorienterede liberale globalisters og muslimernes skyld. Eller sagt på en kort måde -multikulturens skyld.
Hvis man synes at man har hørt den beskyldning før, så er det slet ikke så mærkeligt. Sørine Gotfredsen lyder nemlig som et klokkeklart ekko af Anders Behring Breivik.

Om Sørine Gotfredsen tager afstand fra terroristen Breivik vides ikke, for hun spilder ikke mange ord i sin kronik på at tage afstand fra hans terrorhandlinger.

En ting står dog klart efter man har læst hendes kronik og det er, at Sørine Gotfredsen stiller sig på ideologen Breiviks side.

Og den dødsangste terrorist og ideolog der lod sig fange i live, er godt nok heldig at der findes en ligesindet som Sørine Gotfredsen, der kan vikariere for ham og fortsætte med at sprede og retfærdiggøre hans giftige tanker, ovenikøbet i nogen af landets mest læste aviser.

 

 

 


Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?