Menu

Integrationsministeriet vil scanne for assimilationsevne

alt
Den ny integrationsminister Søren Pind er klar med et stort teknologisk projekt for at scanne alle danskere og udlændinge, som ønsker at bosætte sig i Danmark, for deres assimilations evne.

SATIRE. På et stort anlagt pressemøde i Integrationsministeriet løftede den nyslåede Integrationsminister Søren Pind i dag sløret for et helt nyt projekt.

»Det er min personlige drøm om at gøre alvor af at beskytte vores danske værdier og kultur, som nu er gået i opfyldelse. Jeg har længe haft forhandlinger både med statsministeren, Dansk Folkeparti og den tidligere Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

Jeg er ikke i tvivl om, at Danmark er i en kulturkamp, som dybfølt ændrer på det samfund, som jeg er nået at vokse op i. Det er et fællesskab og et samfund, som vi skal passe på, værne om og sikre.

Pengene er fundet, og vi går i gang allerede den 1. april med at scanne alle danskere og udlændinge, som har lyst til at slå sig ned i vores fantastiske land. Danmark bliver det første land i verden, som kommer til at  sætte en hel ny standard i interaktionen mellem egen befolkning og nytilkommende.

I sin enkelthed går det hele ud på at vi alle får udleveret en særlig højteknologisk T-shirt, der kan måle stress og emotionelle ændringer i kroppen. Sker der noget i kroppen som afviger fra de danskheds-parametre som jeg med Dansk Folkeparti i dag er blevet enige om at sætte, sender T-shirten en hurtig advarsel direkte til Integrationsministeriet og Pia Kjærsgaard, som er udnævnt til at stå i spidsen for hele projektet, om at der går en assimilationsfarlig person rundt på fri fod her i landet.«

Dansk Folkepartis og Søren Pinds danskheds-parametre kan blandt andet måle evnen til at modtage kristendomsundervisning, til at indgå i skolernes morgensang, til at spise dansk mad som flæskesteg og frikadeller, se på nøgne bryster og evnen til at yde modstand mod udansk påklædning og ukristlige religioner og bedehuse.

En tydeligt rørt og glad Søren Pind afsluttede sit pressemøde med følgende besked:

»Vi har ikke tænkt os at diskriminere. Derfor får alle udleveret en T-shirt og bedt om at anvende den som undertrøje, både danskere og udlændinge. Der vil dog være muligt at vælge mellem farverne blå eller lyserød.

Hvis man virkeligt skal tage kulturkampen alvorligt, så handler den om Danmarks eksistens. Danmark skal ikke blive ved med at være, som Danmark var. Vi skal forandre os, men det skal ske på en fast grund. På frihedens grund og på tillidens grund. Derfor på med trøjen for Danmarks skyld.«

Jacob Scharf fra Politiets efterrettningstjeneste PET hilser Søren Pinds nye projekt velkommen.

»Vi ser frem til et godt samarbejde med den nye Integrationsminister og ser hele projektet som en milepæl i at sikre Danmark mod nye terrorangreb. Når forskeligheden er nem at få øje på kan vi hurtigt rykke ud og anholde de personer som stikker ud fra mængden.«

Dansk Folkepartis Søren Krarup er også begejstret og siger i dag via Ritzau at Dansk Folkeparti vil støtte forslaget.

»Ja, der er grund til at trække begrebet assimilation frem og lade det erstatte det alt for uklare, upræcise og tvivlsomme begreb ’integration’. Søren Pind har tidligere været inde på det, og det er fortræffeligt, hvad han har sagt. Når fremmede ankommer til mit fædreland, så skal de assimileres, hvis de vil blive her, for kun som assimilerede er de sande og loyale medborgere.

Da vi i 2002 lavede de nye regler for opnåelse af indfødsret i Danmark, satte vi forrest i den nye indfødsretsaftale følgende paragraf: »Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper.

Troskab og loyalitet. Det er danskerne, der er hjemmehørende i Danmark. Skal man blive dansk statsborger, skal man love at ville leve sig ind i dansk kultur og for så vidt blive et barn af Danmark. Det er betingelsen for indfødsret. Kun således er man berettiget til at have blivende sted i Danmark.«

Søren Pinds nye assimilationsprojekt vil koste omkring 260 assimillioner kroner, som alle blir hentet fra integrationssatspuljen, der dermed nedlægges fra april i år.

Det er allerede nu muligt at se de nye assimilations-T-shirts.

Last modified onSunday, 18 August 2013 15:01

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?