Menu

Breivik havede kontakt til andre højreekstremister

breivik_edl1

Flere højreekstremister fra English Defense League har personligt mødt og talt med Breivik i London i 2010.

Som beskrevet i en tidligere artikel har den norske terrorist Anders B. Breivik haft kontakt til mange især i det europæiske Counterjihad miljø. Foruden antimuslimske bloggere og debattøre har Breivik også haft interesse i at skabe kontakt til personer som deltager i grupper der er kendt for at lave aktioner på gadeplan.

Kontakten til personer der støtter forskelige Counterjihad grupper primært i Europa, har han opbygget ved i årevis at debatter i indvandrings og islamkritiske forums på internettet og ved at opbygge sig et socialtnetværk på Facebook bestående af personer med tilknytning til Counterjihad miløjet og andre muslimfjendske grupper.

Breivik fokuserer især på to Counterjihad grupper i sit manifest, og opfordre til at højrenationalister der ønsker at bekæmpe islam melder sig ind i dem.

Grupperne er English Defence League EDL og Stop Islamisation of Europe (SIOE). Stop Islamisation Of Europe er stiftet af og ledet af danskeren Anders Gravers, der også står bag en stærkt antimuslimsk gruppe i Danmark kaldet Modstandsbevægelsen Stop Islamiseringen af Danmark SIAD. Anders Gravers er opstillet som folketingskandidat uden parti til det kommende folketingsvalg.

Breivik var på et tidspunkt involveret i opstart af Nordisk Defence League og forsøgte at hverve medlemmer til gruppen i andre EDL forums på internettet.

"For anyone who might be intrested (sic) in our common struggle but further north, our site is http://norwegiandefenceleague.wordpress.com/...keep fighting on, we cannot surrender Europe to these crazy islamists..." (Breivik på German Defences Leagues forum).

En af de mest skræmmende budskaber som Breivik har efterladt, skrev han i november 2009 på hjemmesiden document.no:

"It is often the children of the boundless(ly) naive and Marxist kids who end up as victims" (Breivik på document.no i 2009).

Flere EDL medlemmer har de sidste par dage stået frem både i britisk presse og i EDL forums og fortalt, at de personligt har mødt og talt med Breivik og introduceret ham for andre EDL medlemmer tilbage i 2010. Og The Guardian skriver i dag, at Breivik har haft kontakt til over 600 EDL supportere via Facebook og mødt mange ledende EDL personer personligt.

Breiviks første møde med EDL skete i marts 2010 ved den hollandske politiker Geert Wilders besøg i London. Wilders har en høj status i Counterjihad-netværket, er selv medlem af netværket og anses for at være Counterjihads politiske leder. Foruden deltagelse i forbindelse med Geert Wilders besøg i London har Breivik deltaget i to EDL-protestdemonstrationer, den sidste i maj 2010 i udkanten af London.

Oplysningerne om Breiviks kontakt med EDL har fået den britiske efterrettningstjeneste til at undersøge, hvor mange af EDLs medlemmer der har haft kontakt med Breivik og hvor stor Breiviks rolle har været som ideologisk inspirator i EDL.

Både EDL og SIOE omtales i England som stærkt antimuslimske grupper, der opildner til had og raceuroligheder.

Der har været flere episoder hvor medlemmer af EDL under EDL/SIOE protester har begået vold på indvandrere med muslimsk baggrund og hærværk. Flere britiske parlamentsmedlemmer og enkelte ministre har på det stærkeste fordømt EDLs anvendelse af vold og stemplet både SIOE og EDL som højreekstremistiske grupper, der opfører sig og tænker på samme måde som 30ernes britiske fascister, der overfaldte jøder i Londons gader og begik hærværk mod synagoger.

Både EDL og SIOEs ledere har via pressen forsøgt at distancere sig fra Breivik og nægter at deres grupper har haft forbindelse til Breivik.

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?