Menu
  • Written by  Saliha Marie Fetteh
  • Email

Yemens barnebrude

Landsby i Yemens Hajja-region, hvor en 8-årig pige døde på bryllupsnatten
Landsby i Yemens Hajja-region, hvor en 8-årig pige døde på bryllupsnatten

For et par uger siden rystede nyheden om en otte-årig piges død på bryllupsnatten i Yemen medier især i Mellemøsten. Men hvad er virkeligheden bag de unge barnebrude i Yemen? Saliha Marie Fetteh fra Syddansk Universitet giver et dybtgående indblik i en praksis, der fratager børn deres barndom og kvinder deres muligheder i et land hvor stammelove stadig har magt.

Med jævne mellemrum kan man i både danske og internationale medier læse om ganske unge yemenitiske piger, der bortgiftes til fuldvoksne mænd. Senest var det en 8-årig pige fra Hajja provinsen, der efter sin bryllupsnat døde på grund af indre blødninger forårsaget af samleje med ægtemanden, en mand i 40erne.

Selvom Guvernøren i Hajja nægtede, at hændelsen havde fundet sted, har den isolerede Hajja provins tidligere været skueplads for lignende episoder. I 2010 døde en 12-årig nygift pige fra området ligeledes af indre blødninger i forbindelse med fuldbyrdelsen af et ægteskab.

Tidlige ægteskaber er et udbredt fænomen i store dele af Yemen. Mere end 15% unge piger er gift før de fylder 15 år. Det skyldes blandt andet, at parlamentet i 1999 afskaffede lavalderen, på betingelse af, at ægteskabet ikke fuldbyrdes før pigen kommer i puberteten. Der er dog ikke fastsat nogen straf i tilfælde af en lovovertrædelse.

Brudens accept skal foreligge for, at et ægteskab kan erklæres gyldigt. Problemet er bare, at bruden i Yemen ikke møder op på vielseskontoret for at underskrive sin ægteskabskontrakt. Den underskrives af en mandlig slægtning, hvilket er ensbetydende med at bruden hverken spørges, høres eller ses, og at hun i realiteten kan være et barn.

Dette på trods af at Yemen i 1984 underskrev FNs børnekonvention og konventionen om Bekæmpelse af Diskrimination af Kvinder (CEDAW) af 1979 kapitel 4, artikel 16, stk. 2, der siger:

Børns forlovelse eller ægteskab skal være uden retsvirkning, og der skal tages ethvert fornødent skridt, herunder lovgives, for at få fastsat en lavalder for indgåelse af ægteskab og gøre registrering af ægteskab i et officielt register obligatorisk.

Men manglen på lovgivning om straf er ikke det eneste problem. Udbredt fattigdom, traditioner, religion og manglende uddannelse hos pigens forældre er også årsag til tidlige ægteskaber i det traditionelle Yemen, hvor kvinder anses som forbrugere og mænd som forsørgere. Døtre betragtes døtre ofte som en økonomisk byrde.

Brudgomme fra det nordlige YemenBrudgomme fra det nordlige Yemen. Foto: Saliha Marie Fetteh.

Det betyder ikke, at forældre ikke holder af deres døtre – tværtimod. Forældre i Yemen ønsker deres børn det bedste og vil have døtrene gift, mens de selv er i live, så døtrene er sikret forsørgelse hele livet.

Nogle familier anvender pigens brudepris til at få eventuelle sønner gift, for mens fattigdom fører til tidlige ægteskaber for pigers vedkommende, så kan drengene som forsørgere ikke giftes før enten de eller familien har sparet sammen til bryllupsomkostningerne.

Nogle forældre bortgifter også piger helt ned i 8-10 års alderen til slægtninge for at styrke familiebåndene, eller fordi de anser det for at være prisværdigt at følge profeten Muhammeds eksempel, der ifølge overleveringen giftede sig med den 9-årige Aisha i en moden alder. Mange religiøse lærde, der har stor indflydelse hos den brede befolkning, anser et forbud af ægteskaberne som værende u-islamisk.Bjerglandsby i det Nordlige YemenBjerglandsby i det Nordlige Yemen

Hvor især uudannede forældre fra landet bortgifter deres døtre tidligt for at pigerne ikke skal ende som en økonomisk byrde for eventuelle brødre og deres familier, ønsker de veluddannede forældre ikke, at deres børn gifter sig før at de har afsluttet en uddannelse. Men hvis pigerne ikke ønsker at uddanne sig, vil de fleste familier uanset uddannelse foretrække at bortgifte pigerne hurtigst muligt.

Sexlivet

Alle slags seksuelle aktiviteter udenfor ægteskabet er ikke bare socialt uacceptable, men også ulovlige i Yemen. Sex med en pige på 12 år udenfor ægteskabet vil ofte blive anset for at være voldtægt og decideret vold mod et barn, mens samme handling indenfor ægteskabets rammer betragtes som acceptabel.

Adskillige unge piger oplever deres seksuelle debut på bryllupsnatten som præget af aggression, og nogle ender sågar på hospitalet efter en grov voldtægt. En stor del af befolkningen anser ikke sex som udtryk for intimitet mellem to mennesker, men som mandens ret og kvindens lod. Det bekræftes i Familielovens artikel 40, hvor kvindens pligt til at give manden ”adgang” til sex statueres. Dog byder samme artikel også mænd ikke bare at sørge for at kvinden har en bolig, tøj og mad, men også at behandle hende anstændigt og ikke forvolde hende fysisk eller psykisk skade.

Graviditeter

På grund af de tidlige ægteskaber hver tiende fødende kvinde i Yemen mellem 15 og 19 år gammel ifølge UNICEF. Der er talrige eksempler på unge kvinder i landdistrikterne, som i flere dage ligger med veer uden professionel hjælp, med kraftige blødninger, problemer med udstødning af moderkagen og i nogle tilfælde fistler (sprængninger i underlivet) til følge.

Sådanne sprængninger skaber huller i væggene mellem skede, tarm, og/eller urinrør, så urin og afføring konstant siver ud. Barnemødre i den tilstand bliver udstødt fordi de lugter, ikke tåler flere fødsler og mister deres seksuelle værdi. Selvom 9 ud af 10 af disse kvinder kunne hjælpes med en mindre operation, findes der simpelthen ikke en sundhedsklinik eller et hospital i deres område.

Hajja-provinsen i Yemen. Foto: Saliha Marie FettehHajja-provinsen i Yemen, hvor den 8-årige pige døde på bryllupsnatten. Foto: Saliha Marie Fetteh

Omkring 35% unge gravide kvinder under 18 år modtager heller ikke nogen form for lægehjælp før, under eller efter graviditeten. Deres eneste viden om graviditet og fødsel har de fra familie og bekendte. Yemen har også en høj børnedødelighed. Børn født af mødre under 20 år øger nemlig risikoen for dødsfald med 25%, da mødrenes kroppe ikke er færdigudviklede. Og børn der overlever vokser ofte op under vanskelige betingelser, da de unge mødre mangler basal viden om, hvad det kræver at have et barn.

Parallelt med den høje børnedødelighed betyder de tidlige ægteskaber også mange børn. Yemenitiske kvinder føder i gennemsnit 7 børn. De bestemmer ofte ikke selv, hvor mange børn de vil føde, da det kræver mandens tilladelse at få prævention og vejledning i at bruge den. Den høje fødselsrate er et problem for Yemen, der har den fjerde hurtigst voksende befolkning i verden. Yemens befolkning er i dag på over 22 millioner, hvoraf 50% lever under fattigdomsgrænsen.

Prævention

Begrebet familieplanlægning var indtil 1990erne næsten ukendt udenfor Yemens større byer. I 1996 udgav Ministeriet for Sundhed The Shari’a Guidelines for Family Planning Methods, hvori læger og religiøse lærde opfordrede til tidlige ægteskaber og advarede kvinder mod at anvende prævention før de havde født deres tredje barn. Selvom prævention i dag kan købes fra bl.a. apoteker og familieplanlægningsklinikker, anvender kun omkring 30% af befolkningen en eller anden form for prævention, blandt andet på grund af den allerede nævnte teologiske modstand mod prævention.

Mange kvinder kan desuden ikke få tilladelse til at købe p-piller af ægtemanden. Helt unge kvinder ved enten intet om prævention eller finder det pinligt at skulle tale med ægtemanden om det. Andre frygter, at deres mand kræver skilsmisse, hvis de ikke føder børn. Den mest anvendte form for fødselskontrol i hele landet er, foruden p-piller, at kvinder ammer deres børn så længe de kan, da amning nedsætter muligheden for graviditet.

UNICEF samarbejder i flere egne af landet med religiøse ledere, der bliver undervist i problematikken omkring tidlige ægteskaber, fertilitetsproblemer og præventionsanvendelse. Det giver dem et indblik i kvinders vilkår, som de efterfølgende kan integrere i emnerne for fredagsbønnen.

Fysisk og psykisk vold

Sundhedssektoren i Yemen har en tendens til at fokusere på graviditet og fødsler for så vidt kvinders helbredssituation angår, men kvinders psykiske problemer tages sjældent alvorligt. For tidligt gifte kvinder lider ofte af depressioner samt følelsen af ensomhed. Mange ældre kvinder har ingen forståelse for pigernes problemer og anser ægteskabet som en uundgåelig del af livet, hvor det forventes at piger tilpasser sig. Andre kvinder i samme situation taler måske ikke om deres privatliv af angst for at blive betragtet som en fiasko af omverdenen, og fordi deres respektive ægtemænd eller svigermødre ikke skal høre deres beklagelser, da dette kan være skilsmissegrund.

Svigermødre udsætter desuden ofte deres svigerdøtre for vold, dersom de daglige pligter i husholdningen ikke udføres tilfredsstillende, eller de ”leveres tilbage” til forældrene, der forsøger at få dem gift igen. Men fraskilte kvinder er ikke eftertragtede og kun omkring 5% bliver gift igen, hvorfor trusler om skilsmisse også påvirker mange kvinders psykiske helbred.

Der findes ingen officielle skilsmissestatistikker i Yemen, men kvinderettighedsorganisationerne anser at skilsmisseprocenten hos tidligt gifte kvinder ligger på 50%.

Nye tider

Men det arabiske forår er også nået til Yemen. Flere kvindeorganisationer i Yemen samarbejder i dag med den moderate del af landets religiøse ledere og internationale organisationer for at skabe opmærksomhed på tidlige ægteskabers negative effekt på både de unge kvinders helbred og det yemenitiske samfund.

De arbejder også hårdt for indførelsen af en lov, der fastsætter en lavalder på 17 år for indgåelse af ægteskab. Dog påpeges det fra flere sider af, at en lovændring alene ikke vil have nogen praktisk betydning for befolkningen i landets store afsides og utilgængelige områder, hvor kun stammeloven gør sig gældende, til en vis med accept af centralregeringen i hovedstaden af politiske årsager.

De fleste er i dag enige om, at der først og fremmest skal en holdningsændring til hos befolkningen gennem medierne, de religiøse overhoveder og unge kvinder, der har modet til at stå frem og fortælle om deres egne dårlige erfaringer som barnebrude.

Gennem de sidste 10 år er kvinders vilkår på flere områder blevet bedre i landets større byer, blandt andet hjulpet af, at regeringens store indsats for at forbedre undervisningssektoren har båret frugt. Forældre til piger i landets større byer forstår i stigende grad vigtigheden af, at deres døtre kommer i skole og videreuddanner sig. Gennemsnitsalderen for indgåelse af ægteskab i f.eks. hovedstaden Sanaa steget til i dag at ligge på 19 år. Økonomisk hjælp fra Verdensbanken formodes at råde bod på manglende uddannelsesfaciliteter i fremtiden, ved at opføre flere skoler og gymnasier i de fjerntliggende egne af Yemen.

Men indtil videre står pigerne i landets land- og bjergdistrikter som tabere, hvad angår skolegang og videreuddannelse foruden at de også er ofre for tidlige ægteskaber, der til tider koster dem livet.

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?