Menu

DFere og nynazister sammen

 Nynazister og medlemmer af Dansk Folkeparti deltager side om side i antimuslimsk patruljegruppe.

 Netavisen P77 kan i dag afslører at medlemmer af Dansk Folkeparti deltager side om side med voldlige højreekstremister og nazister i hemmelige antimuslimsk Patruljegruppe der hedder DANERVÆRN. 

Grupperne koordineres fra Facebook og medlemmerne mødes fysisk for at aftale aktiviteter og træne i forskelige overvågnings og kamptekniker

.

De antimuslimske Patruljegrupper omtaler sig sev som Nationale Borgerværn.

At den højrenationale fløj opfatter kampen mod indvandring og islam som modstandskamp og anser sig selv som del af en undergrundsmodstandsbevægelse er ikke noget nyt. 

Allerede i 80erne udtalte Dansk Folkepartis Søren Krarup at han opfatter modstand af indvandring til Danmark og kampen for at holde flygtninge ude af Danmark, som en fortsættelse af den kamp danske frihedskæmpere kæmpede for imod den nazistiske besættelsesmagt af Danmark.

Gennem 80erne og 90erne var der flere sager om hemmelige højrenationale modstandsceller indenfor især Hjemmeværnet hvor medlemmerne legede med tanken om at udøve sabotage mod flygtningecentre eller sågar ønskede at slå indvandringsvenlige politikere ihjel.

Foreksempel blev en hemmelig indvandringsfjendsk celle med tilknytning til Den Danske Forening og Hjemmværnet afsløret i starten af 90erne.

En mand røbede overfor en Folketingspolitiker at han under et møde i Den Danske Forening i Sønderjylland var kommet i forbindelse med et par voksne mænd der også var i Hjemmeværnet, der kunne fortælle ham at de søgte en nationalsindet mand der gerne vil påtage sig opgaven med at slå flere fremtrædende politikere ihjel.

En mørk aften blev manden således med hætte over hovedet kørt ud til et Sommerhusområde og ført ind i et Sommerhus.

Inde i Sommerhuset sad der fem mænd- alle pæne mennesker og ikke bøller.

Mændende var maskeret så man ikke kunne se deres ansigter.

Der blev talt om hvordan de indvandrings og flygtningevenlige politikere mere og mere solgte ud af Danmark og om nødvendigheden for at slå bremserne i.

Planen var at en person skulle påtage sig at dræbe flere af politikerne med et håndvåben.

Manden som var blevet tilbudt rollen som bøddel fik kolde fødder og afslørede hele plottet overfor en politiker i Folketinget.

Denne gik til ombudsmanden og ombudsmanden gik til Politiet med sin viden.

Politiet satte en efterforskning i gang og medierne faldt over historien.

Men der kom ingen gennembrud i sagen og de involverede var som sunket i jorden.

Den Danske Forening daværende formand Ole Hasselbalch benægtede ethvert kendskab til attentatplanerne og omtalte sagen som ren fantasi og kaldte Sommerhusmødet, for et Kaffemøde mellem fredelige mennesker.

I dag er de højreradikales aktiviteter først og fremmest rettet mod muslimer og mod det antiracistiske miljø.

Fremkomsten af socialemedier som Facebook har gjort det langt nemmere at komme i kontakt med ligesindet.

På Facebook findes der optil flere hemmelige eller lukkede grupper, hvor sympatisører og medlemmer af Dansk Folkeparti og nazister organiserer sig imod muslimer og indvandrerer.

Et af den slags grupper er gruppen Danerværn.

Danerværn kalder sig selv for en Borgerværnsgruppe af frie danske mænd og kvinder. Danerværns formål er ifølge værnets vedtægter at yde støtte til medlemmer som er i farer for at blive udsat for vold eller som føler at deres sikkerhed er truet

.

Danerværnet kalder sig af taktiske grunde for apolitisk og byder gerne nazister og voldlige højreekstreme velkommen, mens muslimer ikke kan være medlemmer.

Danerværns kodeks er at medlemmerne udøver forsvar og ikke angreb - igen af taktisk grunde.
 
Det tager dog ikke mange museklik og glimt ned af Danerværn gruppens Facebook væg før man kan se at Danerværn sejler under falsk flag.

Gruppen huser nemlig flere kendte voldlige højreekstremister og en pæn håndfuld militante nynazister.

Foruden de højreekstreme og militante nazister, ses i gruppen også en del folk som stemmer på Dansk Folkeparti og et par lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti. Disse har ingen problemer i at øve patrulje og kamptekniker med nazisterne.

Flere skriver også at de opfatter Danerværn som en Modstandsgruppe og at ligesom man under 2 Verdenskrig så højrenationale gå sammen med Kommunisterne, om at få smidt nazisterne ud af Danmark, sådan ses i dag nazister og højrenationale gå sammen i hemmelige celler. Når Borgerkrigen er slut og fjenden smidt på porten kan man så gå hver til sit igen.

Målet er at være oprustet og kampklar til den dag Borgerkrigen bryder ud i Danmark.

Danerværn er en gruppe hvor medlemmerne ikke nøjes med at snakke sammen på Facebook. I Danerværn kan man komme med til hemmelige møder og til træning i alt fra sløret patruljeteknik til skydning. Medlemmerne opfordres til at melde sig ind i hjemmeværnet eller i lokale skydeklubber.

På patrulje kan man komme med hvis man på forhånd er blevet godkendt som"ren" af Danerværns ledelse. Godkendt kan man kun blive ved personligt fremtræden for ledelsen.

Ledelsen i Danerværn som består af omkring 4 personer, der afholder løbende Goddagmøder rundt omkring i landet.

Således har der været afholdt møder i København, flere steder i Jylland og i Nordsjælland.

Medlemmer af Danerværn har også øvet sig på Hovedbanegården i København og øvet forfølgelse samt håndtegn på Vesterbro.

Når man er blevet godkendt får man lov til at komme med på patruljer og man bliver tilknyttet en Celle i sit område.

Danerværns medlemmer omtaler sig selv som Vikinger og der tales en del om at nu er tiden kommet hvor de stolte Vikinger skal tage landet tilbage. Tonen er stærkt antimuslimsk og der er medlemmer som fotografer muslimer og oploader fotos af dem til gruppen.

Medlemmerne rådes til at få dæknavne og til at skjule deres sande identittet overfor omverdenen. Således kalder stifteren af Danerværn sig blot for H.g. Mogensen.

Danerværns logo er et Vildsvin i guld. Vildsvinet er i følge H.g. Mogensen et dyr som kun angriber hvis det er truet på livet og så er det et dyr Vikingerne var glade for.

P77 kan afslører at Danerværns bagmænd er en flok gamle kendinge.

Således gemmer der sig bag H.g. Mogensen en vis Asger Gottlieb fra København. Asger Gottlieb er ikke direkte kendt for nogen aktiviteter på den yderste højrefløj, men har en vis tilknytning til det antifeministiske miljø omkring personer, som debattøren og antifeministaktivisten Lennert Kiihl og den tidligere politimand og nu selvbestaltet frihedsaktivist Lars Kragh Andersen.

Foruden Asger Gottlib består kernen i Danerværn af racisten Majbrit Krittenstein som er administrator på flere danske antimuslimske og indvandrerfjendske hadegrupper på Facebook, Elsebeth Stald som er medlem af Dansk Folkeparti og kendt for at komme med grove racistiske angreb på Facebook rettet mod muslimer og mørke mennesker og to mænd med relation til Aasetro miljøet.

Foruden de nævnte er der også tilknyttet gruppen en håndfuld tidligere udsendte soldater, der foruden at være medlemmer af Danerværn også er kendte for deres tilknytning til andre højreekstreme grupper f.eks Stop Islamiseringen af Danmark.

Af kendte højreekstremister og nazister som er med i Danerværn kan nævnes Michael Brix fra Sydhavnen, Søren Krogh fra Danmarks Nationale Front , Philip Trauelsen fra Danish Defence League , Julius A. Børgensen ligeledes fra Danmarks Nationale Front og Andre Ejby (Andre Daner) kendt fra flere grupper på den yderste højrefløj. Andre Daner leder desuden sit eget værn - Valhal-gruppen.


Følgende lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti er spottet aktive i  Daneværn. 

 

Alle Screencaps er hentet fra DANERVÆRNS Lukkede Facebook gruppe.

Alice Rix sammen med Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl /Dansk Folkeparti Årsmøde 2014.

 Screencap: Facebook-public/20014

 

 

Artiklen er skrevet i samarbejde med DF-nyt.dk /Carl Erik Zølck

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?